Wilt u meer weten over Landgoed Rijckholt? Klik hier

Bed & Breakfast

De dieren

Op het Landgoed houden wij zelf beestejes en hebben wij veel verschillende beestjes vrij in de natuur. De vogelpopulatie in de vrije natuur wordt goed in de gaten gehouden door onze bewoner de heer van Bergeijck. Hij houdt als vogelaar precies bij wat voor een soorten wij op het terrein hebben. (zie zijn lijst). Daarnaast hebben wij ezels, kippen, schapen, poezen, eenden, konijnen en pauwen.

Vogeltelling 2011-2012

De heer G.P. van Bergeijk is een enthousiaste vogelkijker en sinds hij samen met zijn vrouw op het Landgoed woont speurt hij naar nieuwe vogelsoorten die neerstrijken op het water, in het bos of bij de de beestjes. In het jaar 2011 is hij tot 39 gekomen. Maar hij wil meer, want 40 is nu eenmaal beter dan 39. Hij noteerde de volgende soorten (in willekeurige volgorde)

1. De merel

2. De wilde eend

3. De Kuifeend

4. De meerkoet (broedend)

5. Het waterhoentje (broedend)

6. De aalscholver

7. De blauwe reiger

8. het kauwtje

9. De nijlgans

10 De grote Canadese gans

11. De kleine Canades gans  

12. De kleine zilverreiger

13. de Vink

14. De putter

15. De buizerd

16. De kerkuil

17. De houtduif

18. De houtsnip

19 De vlaamse gaai

20. de koolmees

21. De tjiftjaf

22. De doodaars (2 x broedend paartje)

23. De turkse tortel

24. De pimpelmees

25. De groenling

26. Het winterkoninkje

27. De witte kwikstaart

28. De boerenzwaluw

29. De zilvermeeuw

30. De fitis

31. De huiszwaluw

32. De kleine mantelmeeuw

33. Het witgatje

34. De kleine karekiet

35. De gierzwaluw

36. De sperwer

37 De zwarte Zwaan

38. de Sijs

39. De Houtsnip